kien truc

Tin tức

12 điều bạn chưa biết về Kiến trúc sư Frei Otto

article thumbnail


Kiến trúc sư Frei Otto qua đời vào thứ 2 vừa qua, một ngày trước khi được cô [ ... ]


Gottfried Böhm – Kiến trúc sư “con ông, cháu cha”

article thumbnail

Kienviet.net – Bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, gia đình có người đi trước bao [ ... ]


Bài viết liên quan

Danh bạ

Khoa Kiến trúc
Stt Họ và tên Chức danh, Chức vụ 
1 Nguyễn Hồng Ngọc TS. KTS, Giảng viên, Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Quy hoạch
2 Nguyễn Anh Tuấn TS. KTS, Giảng viên, Phó Trưởng Khoa
3 Lê Thị Ngọc Hiền CN. Chuyên viên, Thư ký Khoa
4 Nguyễn Thị Hiền KTS. HDTH, Giáo vụ Khoa
Bộ môn Kiến trúc
1 Lê Minh Sơn TS. KTS, Giảng viên, Trưởng Bộ môn Kiến trúc
2 Nguyễn Anh Tuấn TS. KTS, Giảng viên, Phó Trưởng Khoa
3 Trương Phan Thiên An ThS. KTS, Giảng viên
4 Nguyễn Ngọc  Bình ThS. KTS, Giảng viên
5 Đoàn Trần Hiệp ThS. KTS, Giảng viên
6 Trương Hoài Chính PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
7 Lê Trương Di Hạ ThS. KTS, Giảng viên
8 Phan Ánh Nguyên ThS. KTS, Giảng viên
Bộ môn Quy hoạch
1 Nguyễn Hồng Ngọc TS. KTS, Giảng viên, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Quy hoạch
2 Lê Phong Nguyên TS. KTS, Giảng viên
3 Lê Thị Kim Dung ThS, KSGiảng viên
4 Đỗ Hoàng Rong Ly ThS. KTS, Giảng viên
5Trần Văn Tâm ThS. Họa sỹ, Giảng viên
6 Ngô Phương KTS, Giảng viên
7 Vũ Phan Minh Trang CN, Giảng viên 
8 Nguyễn XuânTrungThS. KTS, Giảng viên
9 Trương Nguyễn Song Hạ ThS. KTS, Giảng viên
Thỉnh giảng
1 Tô Văn Hùng TS. KTS, Giảng viên
2 Phan Bảo An TS. KTS, Giảng viên
3 Trần Đức Quang ThS. KTS, Giảng viên
 
You are here: Home Giới thiệu Danh bạ