kien truc

Tin tức

12 điều bạn chưa biết về Kiến trúc sư Frei Otto

article thumbnail


Kiến trúc sư Frei Otto qua đời vào thứ 2 vừa qua, một ngày trước khi được cô [ ... ]


Gottfried Böhm – Kiến trúc sư “con ông, cháu cha”

article thumbnail

Kienviet.net – Bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, gia đình có người đi trước bao [ ... ]


Bài viết liên quan
Đề tài khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được viết dưới dạng đề cương. Trong đó có thông tin về phương pháp nghiên cứu, mục tiêu và kế hoạch nghiên cứu.

Sinh viên có thể download để tham khảo cách viết một đề cương nghiên cứu khoa học.

Việc nghiên cứu khoa học, sẽ hỗ trợ cho sinh viên phương pháp làm việc và nghiên cứu học thuật, bổ sung các kiến thức chuyên ngành liên quan đến nội dung đào tạo Kiến trúc sư.

Hằng năm, trường Đại học Bách khoa sẽ tổ chức hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học Sinh viên toàn trường vào giữa tháng 4 hằng năm. vì vậy, yêu cầu các bạn sinh viên phải nộp đề cương nghiên cứu vào tháng 9 để khoa xét duyệt, phân công giảng viên hướng dẫn. 

Sinh viên thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên và hoàn thành vào tháng 3 hằng năm. Ngay sau khi nộp Báo cáo nghiên cứu, sinh viên phải viết tóm tắt kết quả nghiên cứu trong 6 trang giấy A4 theo mẫu quy định để nộp cho Phòng NCKH đăng trên kỷ yếu.

Chúc các bạn sinh viên thực hiện tốt.

 

Khoa Kiến trúc - Trường ĐHBK - ĐHĐN

You are here: Home Đề tài tốt nghiệp Đề tài khoa học